Depot Supervisor (Laoprao Branch)

Bangkok, Bangkok, Thailand DHL eCommerce Solutions 47661 16. October, 2020
Apply
รายละเอียดงาน
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้าย่อย
 • ตรวจสอบการสแกนและการออกบาร์โคดของการจัดส่งในแต่ละวัน 
 • ตรวจสอบการแจ้งเตือนเพื่อจัดเตรียมสินค้ารายวันและวางแผนกำหนดการจัดส่งให้เหมาะสม 
 • ตรวจสอบและมอบแผนการจัดส่งสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า 
 • จัดส่งสินค้าอย่างตรงเวลาและลดกรณีการจัดส่งที่ไม่สามารถจัดส่งได้ 
 • จัดการปัญหาทั้งหมดที่ศูนย์กระจายสินค้าย่อย สื่อสารกับศูนย์กระจายสินค้าและฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อแก้ปัญหา 
 • รับผิดชอบเงินที่เก็บมาจากผู้ใช้บริการของบริษัทมาส่งให้กับบริษัท 
 • ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงาน 
 • หน้าที่อื่นๆตามที่หัวหน้างานได้มอบหมายให้คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการดูแลทีมจัดส่งสินค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • มีทักษะการบริหารจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

Facts and Figures

 • Business Unit

  DHL Distribution (Thailand) Limited

 • Employment Type

  Permanent Full-Time

Apply

I like working for DHL because it is the worldwide leader in logistics where customers and employees are always in focus.

Current Employee – Project Manager in Bonn